Munkavédelmi Tanácsadás

A munkavédelem a köztudatban még mindig csak

AZ A HOSSZÚ OKTATÁS AMIT VÉGIG KELLETT ÜLNI, MAJD A VÉGÉN ALÁ KELL ÍRNI A JELENLÉTI ÍVET…”

ennyire terjedt el a munkavédelem szerepe.

Viszont mikor bekövetkezik egy baleset, akkor derül ki, hogy egy munkáltatónak, dolgozónak rengeteg egyéb dologra is gondolnia kellett volna, sőt ha azokat az egyszerű lépéseket, intézkedéseket meghozza, betartja, a balesetek közel teljes mértékben elkerülhetőek lettek volna.

Az egyszerűség és átláthatóság kedvéért nézzünk egy példát: Egy munkahelyen, (a példa szempontjából lényegtelen, hogy milyen típusú), a vezetőség nem törődik a munkavédelemmel és történik egy baleset, amelynek következtében több nap a dolgozó munkából való kiesése. Ebben az esetben rengeteg olyan kérdés merül fel, amit minél hamarabb tisztázni kell, hogy eleget tegyen a vezetőség a jogszabályi kötelezettségeinek. Csak egy párat említenénk itt a teljesség igénye nélkül:

Milyen körülmények között történt a baleset? Mire számíthatunk az eseményt követően a hatóság részéről? Számíthat büntetésre a cég? Jogilag ez az esemény milyen típusú baleseti kategóriába sorolható? Milyen papírokat kell kitölteni, a hatóságnak benyújtani? Mit tehet a munkavállaló és mit tehet a munkáltató? Milyen dokumentumokat kérhet számon a cégen a hatóság? Elkerülhető lehetett volna ez az eset?

Ezer és egy ilyen kérdéssel találkozunk, nap mint nap. Olyan esetben, amikor egy cégnek nincs munkavédelmi szempontból megfelelően leszabályzott rendszere, úgy mind a hatóságnak, mind a dolgozóknak rengeteg olyan lehetősége adódik, ahol ki tudja játszani a cég gyenge pontjait. Ez nem csak gazdaságilag hat negatívan a vállalat életére, hanem morálisan is.

Amint ugyanez a cég elkezd törődni a munkavédelemmel és felismeri annak fontosságát, úgy azt a dolgozók is érezni fogják a saját bőrükön. A cég munkavédelmi szempontból szabályozza a napi munkavégzést, a jelentkező veszélyekre szakszerű és megfelelő munkavédelmi intézkedéseket hoz, egyéni védőeszközöket biztosít a dolgozói részére, a dolgozók gondolkodásának a középpontjába helyezi a munkavédelmet, stb.

Ezeken az intézkedéseken keresztül a dolgozók elkezdik érzékelni, hogy amit ők tesznek, nap mint nap a cég érdekében, az fontos a munkáltatónak. Nem csak a tevékenységük, hanem a személyük is fontos, megbecsülté válnak, így a dolgozók motiváltsága növekszik, hatékonyságuk fokozódik. Ezt követően már azt tapasztaljuk, hogy a munkavállaló saját ötleteit is felveti a magasabb fokú biztonság elérése érdekében, így a cég felvértezi magát a dolgozói túlkapások és az esetleges hatóság által feltárható hiányosságok ellen.

A munkavédelemmel napi szinten foglalkozni nem csak kifizetődő, hanem mindenkinek kötelessége is. Valljuk ezt azért is, mert ha a munkáltatónak fontos a munkavédelem, akkor a dolgozóknak is az lesz, így könnyen elérhető a cég magasabb termelékenysége, a dolgozók elégedettsége és az általános jó munka morál.

Munkavédelem

  • Munkahelyi, kémiai, kockázatelemzés elkészítése
  • Az esetleges biológiai kockázatok felmérése, elemzése, dokumentálása
  • Munkavédelem oktatások megtartása, dokumentálása, oktatási tematika összeállítása az adott tevékenységre
  • Munkavédelemmel kapcsolatos tanácsadás
  • Munkavédelem szolgáltatás komplex ellátása folyamatos megbízással
  • Munkahelyi balesetek kivizsgálása, dokumentálása, bejelentése az illetékes hatóságok felé
  • Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatok megszervezése
  • Egyéni védőeszközök juttatás rendjének meghatározása és a szabályzás rendjének kialakítása
  • Egységes átfogó megelőzési stratégia kidolgozása, tevékenységre és az adott tevékenységre
  • Munkaeszköz, technológia, egyéni védőeszköz soron kívüli ellenőrzése
  • Munkaeszköz, technológia, időszakos felülvizsgálatainak elvégzése, lebonyolítása
  • Munkavédelem bejárások szervezése, az észrevételek dokumentálása, intézkedési tervek készítése
  • Kapcsolattartás az illetékes hatósággal (ÁNTSZ, OMMF)