ADR Veszélyes Áru Biztonsági Tanácsadás

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás alapján akkor szükséges a vállalkozásnak ADR tanácsadót alkalmazni, ha veszélyes árut közúton szállít, vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez.

Az ADR tanácsadó alkalmazása jogszabályi kötelezettség azoknál a vállalkozásoknál, amelyek veszélyes áru/hulladék

 • szállítmány feladói vagy címzettjei;
 • szállítását, fuvarozását vagy szállítmányozását végzik;
 • szállításában be- vagy kirakodási műveleteket vagy raktározási tevékenységet végeznek;
 • szállító járművet töltenek vagy ürítenek;
 • csomagolását végzik.

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV.30) NFM rendelet szerint a vállalkozás köteles az ADR biztonsági tanácsadó személyét a hatóság részére bejelenteni.

ADR biztonsági tanácsadó:

 • gondoskodik arról, hogy a vállalkozásnál olyan veszélyes áru szállítási rendszer legyen kialakítva, amely a feladatokat, eljárásokat és a felelősségeket egyaránt tartalmazza;
 • a jogszabályok, előírások betartását figyelemmel kíséri, ellenőrzéseket tart;
 • igény szerint levezényli a veszélyes áru szállításhoz kapcsolódó tevékenység szabályzatának elkészítését, ellenőrzi a kapcsolódó technológiai utasításokat, eljárásrendeket;
 • a vállalkozás szállításban érintett alkalmazottait ADR oktatásban (általános, osztályspecifikus, szerepkörönkénti) részesíti előre egyeztetett a munkavégzés szempontjából Önöknek kedvező időpontban történik.
 • kivizsgálja a veszélyes áruhoz tartozó baleseteket, ezekről jelentést készít;
 • tanácsot ad a vállalkozásnak szállítóeszközök, járművek, csomagolások beszerzésénél;
 • részt vesz a kapcsolódó alvállalkozók, illetve harmadik fél kiválasztásában, megfogalmazza a követelményeket;
 • éves jelentést készít a vállalkozás vezetőjének a társaság veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységéről.
 • Katasztrófavédelmi ellenőrzésre történő felkészítés tart

Biztonsági tanácsadói tevékenység ellátása a jogszabályokban meghatározottak szerint, személyre szabott tartalommal, és árral kerül meghatározásra.