ADR Veszélyes Áru Biztonsági Tanácsadás

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás alapján akkor szükséges a vállalkozásnak ADR tanácsadót alkalmazni, ha veszélyes árut közúton szállít, vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez.

Munkavédelmi Tanácsadás

A munkavédelem a köztudatban még mindig csak

AZ A HOSSZÚ OKTATÁS AMIT VÉGIG KELLETT ÜLNI, MAJD A VÉGÉN ALÁ KELL ÍRNI A JELENLÉTI ÍVET…”

ennyire terjedt el a munkavédelem szerepe.